SELO:n ja SEK:n yhteislausunto elokuvan tilasta Helsingissä

Helsingin kaupungin kirjasto- ja kulttuurilautakunnalle

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry
Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry

LAUSUNTO
Elokuvapoliittisen työryhmän esityksestä

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry ja Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry kannattavat lämpimästi Helsingin kaupungin kirjasto- ja kulttuurilautakunnan asettaman työryhmän esittämiä ehdotuksia. Selvityksessä esiintuodut sekä pitkän että lyhyen aikavälin toimenpiteet, joista Helsinkiin perustettava elokuvatalo on keskeisin, ovat perusteltuja ja realistisia.

Näemme Helsingin elokuvatalon ehdottoman tarpeellisena ja kiireellisenä hankkeena. Kuten selvityksestä hyvin käy ilmi, elokuvatalo palvelisi kattavasti eri ikä- ja väestöryhmiä, tarjoten toimintaa elokuvakasvatuksesta elävään arkistotoimintaan.

Suomalaisina elokuvantekijöinä olemme pitkään olleet huolissamme elokuvatarjonnan radikaalista kaventumisesta; nykyään mahdollisuus nähdä elokuvia valkokankaalta rajoittuu lähes yksinomaan kaupallisen ohjelmiston valtavirtaelokuviin. Elokuvatalo tarjoaisi ratkaisun tilanteen korjaamiseen avaamalla ikkunoita niin Eurooppaan kuin angloamerikkalaisen maailman ulkopuolisiin rikkaisiin elokuvakulttuureihin. Elokuvatalo toimisi luontevasti myös kotimaisten lyhyt- ja dokumenttielokuvien kipeästi kaipaamana esitysfoorumina.

Vastatakseen tarkoitustaan elokuvatalon tulee, aivan kuten työryhmä esittää, sijaita Helsingin ydinkeskustassa. Sijainnista päätettäessä ja eri vaihtoehtoja pohtiessa kannattaa mielestämme ottaa huomioon myös Lauri Törhösen opetusministeriölle teettämässä selvityksessä[1] esittämä vaihtoehto.

Helsingissä, 23.2. 2009
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry; Saara Cantell, puheenjohtaja
Suomen elokuvatuottajien keskusliitto; Jarkko Hentula, puheenjohtaja


[1] Suomen elokuva – Finlands Film, Selvitys elokuvan julkisesta rahoitusjärjestelmästä. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:29, sivut 38-39

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Ohjaajaklubi 9. tammikuuta: Joulumaa
Kevään ensimmäisellä Ohjaajaklubilla 9.1.2017, klo 17.00 elokuvateatteri Orionissa nähdään tuoreeltaan elokuva Joulumaa. Ohjaaja Inari Niemi ja näyttelijä Eero Ritala valottavat yhteistyötään. Moderoimassa Alli Haapasalo.
Kaarina Silvennoinen Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n toiminnanjohtajaksi
OTM, lupalakimies Kaarina Silvennoinen on valittu SELO ry:n toiminnanjohtajaksi 8.1.2018 alkaen. Silvennoinen tulee toimimaan juridisena asiantuntijana elokuvaohjaajien sopimus- ja tekijänoikeusasioissa. Silvennoinen siirtyy av-alalle työsuhdelakimiehen tehtävistä Tekniikan Akateemiset TEK ry:stä.
Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset ja "extended cinema" -konsepti
Selon ohjaajaklubin joulukuun elokuvana nähtiin Hannaleena Haurun käsikirjoittama ja ohjaama Lauri Mäntyvaaran tuheet ripset. Vaikka sää taisteli kärkisijoista "Hirweimmät säät 2017" -listalla, oli Orioniin kahlannut mahtavat 126 elokuvan ystävää, jotka naurureaktioiden määrän perusteella ottivat omakseen elokuvan huumorin.
Henkilöiden ohjaaminen dokumenttielokuvassa on luottamuksen rakentamista
Elokuvaohjaaja Mia Halme ja Ykä Nieminen, yksi elokuvan päähenkilöistä, puhuivat Selon ohjaajaklubilla todellisen elämän henkilön ohjaamisesta ja siitä, miten pystyy puhumaan intiimistä, joskus rajusta elämänvaiheessa avoimesti ja reflektoivasti.
SELO hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa tammikuusta 2018 lähtien. Hakuaika päättyy 13. marraskuuta.