Lausunto luonnokseen tekijänoikeuslain muuttamista

Lausunto liittyen virkamiestyöryhmän laatimaan luonnokseen hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta.
 
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry vastustaa ehdotettua muutosta tekijänoikeuslakiin.

Oikeustilan parantaminen ja oikeusvarmuuden parantaminen

Mielestämme ehdotettu lainmuutos ei selkeytä nykyistä oikeustilaa tai paranna oikeusvarmuutta. Ehdotettua 40 a §:n rinnakkaiskäyttöoikeutta perustellaan kompromissiratkaisuna, mutta se aiheuttaisi ainoastaan uudenlaisia epäselvyyksiä. Lisäksi ehdotetun lain 40 a § 2 momentin työnantajan muunteluoikeuden suhde moraalisiin tekijänoikeuksiin jää käsittelemättä. Onko ehdotus ymmärrettävä niin, että työntekijän teosta voi muokata vapaasti moraalisista tekijänoikeuksista piittaamatta?

Sopimusvapaudesta ja säännöksen joustavuudesta

Ehdotetulla lainmuutoksella olisi selvästi kielteisiä vaikutuksia sopimustasapainoon. On muistettava, että useassa tapauksessa tekijänoikeuksien kaupallisesta hyödyntämisestä saatava korvaus on tärkeä osa tekijänoikeuden haltijan toimeentuloa. Jos työnantajalle annetaan ehdotetun lainkohdan myötä automaattisesti teoksen käyttö-, muuntelu- ja edelleenluovutusoikeus, on ilmeistä että työnantajan neuvotteluhalukkuus vähenee. Rinnakkaiskäyttöoikeus ei tätä tilannetta muuta, sillä kuten perusteluissakin on todettu, työntekijä ei kuitenkaan mm. resurssien puuttumisen ja työntekijän lojaliteettivelvoitteen johdosta kykene tehokkaasti käyttämään omaa rinnakkaiskäyttöoikeuttaan.

Ehdotuksessa todetaan, että sillä ei ole vaikutusta esimerkiksi vapaiden ammatinharjoittajien ja freelancereiden oikeusasemaan ja näissä tapauksissa sovellettaisiin jatkossakin tekijänoikeuden yleisiä säännöksiä oikeuksien siirtymisestä. Freelancer-termi jää tässä kohdin harhaanjohtavaksi, sillä esimerkiksi lähes kaikki elokuvaohjaajat – myös ns. freelancerit – solmivat työsopimuksen tuottajan kanssa elokuvan ohjaamisesta ja näin ehdotettu muutos vaikuttaa heikentävästi näiden ohjaajien oikeuksiin.

Teoksen tehokas hyödyntäminen

Esitys koskee perustelujen mukaan kiteytetysti kysymystä siitä, missä laajuudessa työnantajan tulisi saada oikeus käyttää teosta, kun sen käytöstä ei ole erikseen sovittu. Ehdotuksen vaikutuksien arvioidaan myöskin olevan vähäisiä työnantajan varallisuusasemaan. Jos keskeisenä argumenttina lainmuutoksen puolesta on lopulta se, että asiantuntemuksen ja toimivien sopimusjärjestelmien puute saattaa olla hidasteena tai esteenä teosten hyödyntämiselle, eikö oikeana toimenpiteenä tulisi olla sopimusjärjestelmien edelleen kehittäminen eikä keinotekoinen ja sekava lainmuutos, jolla voi olla tekijöiden kannalta hyvin pitkälle meneviä kielteisiä seurauksia?

Tekijänoikeuden lähtökohta tulee edelleen olla, että oikeudet siirtyvät siinä laajuudessa työnantajalle kuin työntekijän kanssa erikseen sovitaan. Tekijänoikeuden säilyminen tulee turvata lain nojalla myös sellaisissa tapauksissa, jossa sopimus jää tekijänoikeuksien sopimisen osalta tulkinnanvaraiseksi työntantajan passiivisuuden tai tekijätahon heikomman aseman johdosta.

Innovaatioiden edistäminen

Esityksen perusteluissa todetaan, että tekijä voi kokea kielteisenä sen, että hänen määräysvaltansa teokseen heikkenee. Lieneekin itsestään selvää, että luovassa tietoyhteiskunnassa innovaatioiden edistäminen ei tapahdu tekijän moraalisia ja taloudellisia oikeuksia murentamalla.

 

Helsingissä 2.12.2009,
Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Ohjaajaklubi 9. tammikuuta: Joulumaa
Kevään ensimmäisellä Ohjaajaklubilla 9.1.2017, klo 17.00 elokuvateatteri Orionissa nähdään tuoreeltaan elokuva Joulumaa. Ohjaaja Inari Niemi ja näyttelijä Eero Ritala valottavat yhteistyötään. Moderoimassa Alli Haapasalo.
Kaarina Silvennoinen Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n toiminnanjohtajaksi
OTM, lupalakimies Kaarina Silvennoinen on valittu SELO ry:n toiminnanjohtajaksi 8.1.2018 alkaen. Silvennoinen tulee toimimaan juridisena asiantuntijana elokuvaohjaajien sopimus- ja tekijänoikeusasioissa. Silvennoinen siirtyy av-alalle työsuhdelakimiehen tehtävistä Tekniikan Akateemiset TEK ry:stä.
Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset ja "extended cinema" -konsepti
Selon ohjaajaklubin joulukuun elokuvana nähtiin Hannaleena Haurun käsikirjoittama ja ohjaama Lauri Mäntyvaaran tuheet ripset. Vaikka sää taisteli kärkisijoista "Hirweimmät säät 2017" -listalla, oli Orioniin kahlannut mahtavat 126 elokuvan ystävää, jotka naurureaktioiden määrän perusteella ottivat omakseen elokuvan huumorin.
Henkilöiden ohjaaminen dokumenttielokuvassa on luottamuksen rakentamista
Elokuvaohjaaja Mia Halme ja Ykä Nieminen, yksi elokuvan päähenkilöistä, puhuivat Selon ohjaajaklubilla todellisen elämän henkilön ohjaamisesta ja siitä, miten pystyy puhumaan intiimistä, joskus rajusta elämänvaiheessa avoimesti ja reflektoivasti.
SELO hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa tammikuusta 2018 lähtien. Hakuaika päättyy 13. marraskuuta.