Tarinankerronnan uudet ulottuvuudet –seminaarin yhteenveto

SELO:n Sidosryhmäseminaari, tai tuttavallisemmin ”ystävyyspäivä”, järjestettiin marraskuun lopulla. Seminaarien punaisena lankana on tutustua uudesta näkökulmasta ohjaajan läheisiin työkumppaneihin. Tällä kertaa tutustuimme verrattain uuden toimenkuvan vfx-supervisorin (vfx-suunnittelijan) työhön otsikolla ”Tarinankerronnan uudet ulottuvuudet”. Tarkoituksena oli ”demystifioida” vaikeasti ymmärrettävän ja tekniseksi miellettävän ammatin taustoja. Seminaarissa oli läsnä noin 50 osallistujaa. Niukkalukuisen ohjaajajoukon lisäksi kuulemassa oli kiitettävä määrä mm. leikkaajia, kuvaajia, käsikirjoittajia, tuottajia sekä lavastajia.

Seminaarin alustuksena toimi ohjaaja Oskari Sipolan omakohtainen kokemus ”Siivet ja hampaat” –lyhytelokuvan toteutuksesta. Siinä ohjaajan näkemys tarinasta saatiin toteutettua vfx-suunnittelijan (ja tämän tiimin) avulla, kun kuvauksissa lähes täysin epäonnistunut materiaali sai ”uuden elämän” visuaalisten tehosteiden ansiosta. Vfx-suunnittelija Tuomo Hintikka jatkoi seminaaria kertomalla omasta ammatistaan, sekä käymällä läpi sitä hurjaa muutosta jota elokuvakerronta on digitalisoitumisen myötä käynyt läpi. Hintikka kertoi myös, että kotimainen vfx-keskustelu on käynyt positiivisella tavalla kuumana syksyn aikana. Osittain tähän on syynä Iron Sky sekä muut ”korkean profiilin” elokuvat, jotka ovat herättäneet tekijöiden kiinnostuksen tarinankerronnan uusiin mahdollisuuksiin.

Vfx-suunnittelija työskentelee itse kasaamansa tiimin kanssa visuaalisten tehosteiden parissa. Visuaalisilla tehosteilla tarkoitetaan kuvan manipulointia. Kyseessä ei useinkaan ole silmille pomppaava ”tehoste”, vaan tavoite voi yhtä hyvin olla tehdä tehosteesta näkymätön. Se voi tarkoittaa uusien elementtien tuomista kuvaan tai usein myös ei-toivottujen elementtien poistamista kuvasta. Tuomo kävi yhdessä ohjaaja JP Siilin kanssa läpi Härmä-epookkielokuvan tehosteita; peltikattojen vaihtoa pärekatoiksi, sähkölinjojen poistoa, ihmisten monistamisia joukkokohtauksissa, traktorinjälkien peittämistä, taisteluissa syntyneiden verijälkien lisäämistä tai vähentämistä, sekä tarinallisesti tärkeiden kuvien rakentamista täysin digitaalisesti. Tuomo käytti paljon myös ”luomu”-termiä tehosteista puhuessaan. Tällä tarkoitetaan, että tehosteita rakennettaessa käytetään mahdollisimman paljon oikeita elementtejä pelkästään digitaalisesti tuotettujen elementtien sijaan. Esimerkkinä tästä oli Härmässä Välitalon-kotitilan tärkeä etablointikuva, joka rakennettiin digitaalisesti täysin uudestaan kuvauksissa kuvatusta ”oikeasta” materiaalista.

Jos vfx-suunnittelijat auttavat tarinan vaatimissa ”näkymättömien tehosteiden” luomisessa, ovat he myös yhtälailla auttamassa ”mahdottoman” rakentamisessa. Samuli Torssonen kertoi Iron Sky –elokuvasta, jossa tehosteet ovat hyvin näkyviä ja tärkeä osa elokuvan tarinaa. Tehosteiden suunnittelu alkoi hyvissä ajoin ennen kuvauksia, jotta siellä pystyttiin suunnitteluvaiheessa tehtyjen animaticien avulla kuvaamaan ja toteuttamaan vaikeat otot. Torssosen ja Hintikan puheessa korostui, että vfx-suunnittelijan aikainen mukaanotto projektiin helpottaa ja nopeuttaa (ja näin myös halventaa) lopputulokseen pääsemisessä. Vaikka vfx-suunnittelijan työ mielletään tehtäväksi vasta jälkityövaiheessa – kun kuvaleikkaus on lyöty lukkoon – voi huolellinen ennakkosuunnittelu ja kuvauksissa mukanaolo tehdä ratkaisevan eron lopputuloksen onnistumisen kannalta. Vfx-suunnittelijaa voidaankin pitää kuvaajan, lavastajan, pukusuunnittelijan kaltaisena taiteellisesti vastuullisena työryhmän jäsenenä. Hyvät vfx-suunnittelijat tiimeineen joutuvat työssään olemaankin moneksi, koska kuvan manipulointi voi vaatia digitaalisen lavastuksen rakentamista ja valaisemista, aina näyttelijän pukemiseen ja maskeeraukseen. Mutta Hintikan mukaan vfx-suunnittelijan pitää myös pystyä ja uskaltaa sanoa, jos työ on liian suuri ja/tai oman osaamisalueen ulkopuolelta. Huonosti tehty tehoste on kuin klaffivirhe, ja se tiputtaa katsojan ulos elokuvakokemuksesta - illuusion pitää olla täydellinen.

Lopuksi annettiin ohjaajien suuntaan vfx-suunnittelijan työtä eniten helpottava kehoitus: ”Jos et ole varma – kysy.”

comments powered by Disqus