SELOn uuden puheenjohtajan tavoitteet

SELO ry:n uusi puheenjohtaja Heikki Kujanpää kokee tärkeäksi, että
elokuvataide säilyy Suomessa monimuotoisena, ja että sitä tuetaan
kulttuurisin eikä tuotanto-taloudellisin perustein. Nykyisessä
taloudellisessa tilanteessa ja elokuvan julkisen tuen vähentyessä on SELO ry:n on otettava Kujanpään mielestä entistä näkyvämpi rooli kotimaisen elokuvan elinehtojen puolustajana.

Vahvistaakseen ohjaajan asemaa SELO ry tarvitsee yhtenäisen ohjaajakunnan. Tämä tarkoittaa Kujanpään mielestä lisää yhteisiä tapahtumia, joissa kokemusten vaihto mm. sopimusasioista ja ammattiin liittyvistä haasteista on mahdollista.

Uuden puheenjohtajan pyrkimyksenä on, että tekijät voisivat hyödyntää
tehokkaammin uuden tekniikan mahdollisuuksia elokuvanteossa ja  teoksiensa levityksessä. Näiden mahdollisuuksien edistäminen on yksi SELOn tulevaisuuden haasteista.
 

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Pahan kukkien visuaalisesta ilmeestä
Kevään viimeisellä ohjaajaklubilla vuorossa oli Antti J. Jokisen Pahan kukat. Ohjaajan vieraana oli elokuvan kuvannut Matti Eerikäinen.
Avain-ryhmän kannanotto Yle-lain muuttamiseen HE 13/2017
Avain-ryhmä, joka on elokuva-alan yhteenliittymä, otti kantaa hallituksen esitykseen eduskunnalle Yleisradio-lain muuttamiseksi ja toimitti 6.5.2017 elokuva-ja media-alan järjestöjen allekirjoittaman vetoomuksen liikenne- ja viestintävaliokunnalle 6.6.2017.
Selonteko-avaus Jarmo Lampelalta Ylen draamalinjasta ja kv-linjauksista
Selo avaa Selonteko-klubit toukokuussa. Ensimmäisessä tiedotus- ja ajatustenvaihtopajassa Jarmo Lampela vastaa kysymyksiin koskien Ylen draamalinjaa sekä kv-linjauksia. Tule ja kysy Lampelalta mitä vaan!
Syksyn ohjaajaklubien aikataulu vahvistettu
Ohjaajaklubien konsepti muuttuu jälleen, mutta ajankohtana pysyy tiistai kello 17.00. Päivät ovat 12. syyskuuta, 10. lokakuuta, 7. marraskuuta ja 12. joulukuuta. Muuttuvista järjestelyistä tiedotetaan toukokuun aikana.
Avain-ryhmän kannaotto SESin ja Taiken työnjaosta käsikirjoitustukien osalta
Alaa kokonaisuutena edustava AVAIN-ryhmä vaatii vetoomuksessaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Elokuvasäätiön rooli käsikirjoitustukien jakajana tulee säilyttää. Tekijöiden kannalta on tärkeää, että käsikirjoitusapurahoja voi hakea sekä Elokuvasäätiöstä että Taiken kohderapurahana.