Tekijäfoorumin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta (OKM063:00/2014)

Tekijäfoorumi on 28 tekijää ja taiteilijaa edustavan ammatti- ja muun järjestön yhteenliittymä. Järjestöissä on yhteensä noin 50 000 jäsentä. Haluamme lausunnossamme tuoda esille seuraavaa:

  • Luonnoksessa esitetty tapa implementoida yhteishallinnointidirektiivi (2014/26/EU) on pääosin varsin onnistunut. Toteutuessaan laki vahvistaa tekijöiden itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta. Lisäksi se jättää yhteishallinnointijärjestöille liikkumavaraa laista johtuvien velvollisuuksien toteuttamiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
  • Valvovalla viranomaisella tulee olla osaamista kulttuuriin ja tekijänoikeuteen liittyvissä asioissa, minkä takia pidämme erittäin perusteltuna osoittaa tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Yhteishallinnointiin ja tekijänoikeuslakiin liittyvien valvontatehtävien keskittäminen yhdelle taholle on selkein ja asianmukaisin ratkaisu.
  • Luonnos tunnustaa sopimusvapauden lähtökohdaksi yhteishallinnointijärjestöjen toiminnassa. Tarvittaessa osapuolet voivat saattaa riidan tuomioistuimen ratkaistavaksi tai hyödyntää yhtä lukuisista, jo olemassa olevista vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä. Pidämme tärkeänä, ettei lakiehdotuksessa keinotekoisesti ja tarpeettomasti puututa markkinoiden toimintaan.
  • Olisi erittäin toivottavaa, että luonnoksessa esitettyä siirtymäaikaa pidennettäisiin merkittävästi. Yhteishallinnointijärjestöille ja niiden jäsenjärjestöille tulisi antaa riittävästi aikaa valmistautua lain edellyttämiin muutoksiin.

Helsingissä 11.9.2015

 

TEKIJÄFOORUMIN PUOLESTA

Tekijäfoorumin työvaliokunta

lakimies Anna Kallio, Suomen tietokirjailijat ry
anna.kallio@suomentietokirjailijat.fi / 044 222 2039

lakimies Tiia-Lotta Lehterä, Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry
tiia-lotta.lehtera@nayttelijaliitto.fi / 044 207 3171

lakimies Sanna Nikula, Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund ry
sanna.nikula@journalistiliitto.fi / 0400 548 708

lakiasiainpäällikkö Lottaliina Pokkinen, Suomen Muusikkojen Liitto ry
lottaliina.pokkinen@muusikkojenliitto.fi / 040 861 3231

toiminnanjohtaja Katri Soramäki, Grafia ry
katri.soramaki@grafia.fi / 050 344 6747

lakimies Ville Toro, Suomen Kirjailijaliitto ry
ville.toro@kirjailijaliitto.fi / 044 757 4155

Tekijäfoorumin jäsenjärjestöt

Animaatioklinikka - Suomen Animaationtekijät ry

Finlands svenska författareförening rf

Finlands Svenska Skådespelarförbund rf

Freelance Ohjelmatyöntekijät FOT ry

Grafia ry

Kuvittajat ry

Radio- ja televisiotoimittajien liitto – Radio- och televisionsredaktörernas förbund ry

Sarjakuvantekijät ry

Suomen arvostelijain liitto ry

Suomen Elokuvaajien Yhdistys F.S.C. ry

Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry

Suomen freelance-journalistit ry

Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund ry

Kääntäjien ammattiosasto KAOS

Suomen Kirjailijaliitto ry

Suomen Kääntäjien ja Tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry

Suomen Muusikkojen Liitto ry

Suomen Nuorisokirjailijat ry

Suomen Näytelmäkirjailijaliitto – Finlands Dramatikerförbund ry

Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry

Suomen radio- ja tv-selostajat – Finlands radio- och tv-reportrar ry

Suomen Säveltäjät ry

Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland ry

Muu ry
Suomen Kuvanveistäjäliitto
Suomen kuvataidejärjestöjen liitto
Suomen Taidegraafikot
Taidemaalariliitto ry
Valokuvataiteilijoiden liitto

Suomen tiedetoimittajain liitto ry

Suomen tietokirjailijat ry

Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry

Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry

Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto Teme ry

Lavastus- ja puusuunnittelijat LP
Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET
Suomen tanssi- ja sirkustaitelijat
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit
Suomen Valo- ja äänisuunnittelijoiden Liitto SVÄL
Teatterialan Ammattilaiset TAM
Television Tuotantotyöntekijät TVTT

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Ohjaajan tehtävä on luoda oikeanlainen ilmapiiri
Ohjaajaklubilla esitetty elokuva Hymyilevä mies veti elokuvateatteri Orionin täyteen. Paikalla kuvan estetiikasta olivat keskustelemassa ohjaaja Juho Kuosmanen ja kuvaaja JP Passi.
Tervetuloa elokuva-alan jalkapallo-otteluun 2017!
Ohjaaja! Tule pelaamaan tai kannustamaan oma joukkueesi Les Auteurs voittoon elokuva-alan futisturnauksessa syyskuun ensimmäisenä lauantaina. Ilmoittaudu ennakkoon niin kentälle kuin jälkipeleihin!
Ohjaajaklubit SELOn jäsenetu
Ohjaajaklubi maksuton jäsenetu selolaisille, syksystä 2017 lähtien maksullinen muulle yleisölle.
Pahan kukkien visuaalisesta ilmeestä
Kevään viimeisellä ohjaajaklubilla vuorossa oli Antti J. Jokisen Pahan kukat. Ohjaajan vieraana oli elokuvan kuvannut Matti Eerikäinen.
Avain-ryhmän kannanotto Yle-lain muuttamiseen HE 13/2017
Avain-ryhmä, joka on elokuva-alan yhteenliittymä, otti kantaa hallituksen esitykseen eduskunnalle Yleisradio-lain muuttamiseksi ja toimitti 6.5.2017 elokuva-ja media-alan järjestöjen allekirjoittaman vetoomuksen liikenne- ja viestintävaliokunnalle 6.6.2017.