Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n lausunto Euroopan Yhteisön DIGITAL SINGLE MARKET -strategiaa koskevasta esityksestä

Suomen Elokuvaohjaajaliitto kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto asiassa.

YLEISESTI

Taiteelliset sisällöt digitaalisissa jakeluvälineissä eivät synny ilman kirjoittajien ja ohjaajien oikeuksien turvaamista.

Mielestämme Euroopan yhteisön tekijänoikeuslainsäädäntöä tulisi kehittää vaiheittain ja tutkimalla tapauskohtaisesti, millaiselle yhteisölainsäädännölle tarvetta, ja mikä olisi sopiva taso sääntelylle. Emme kannata pyrkimystä luoda yhteistä, yhteisön tason tekijänoikeuslainsäädäntöä.

Varsinkaan pienemmissä Euroopan maissa tuotantoja ei voida rakentaa eikä levittää ilman alueellisia toimijoita, ilman että kulttuurinen diversiteetti tästä kärsii. Teosten käyttömarkkinat ovat Euroopassa valtaosin paikallisia, ja on alueellisten yhteisöjen oikeuksia loukkaavaa, jos teosten syntymiseen ja esittämiseen paikallisella tasolla puututaan. Palvelujen tarjoajilla täytyy olla vapaa valinta perustaa myös alueellisesti rajattuja palveluita ja hankkia oikeuksia niiden mukaisesti. Ns. “geoblokkaus” pikemminkin jäsentää tosiasiallisia markkina-alueita, kuin muodostaa näille esteitä.

Kannatamme nykyistä,  joustavaa yhteisölainsäädännössä omaksuttua tekijänoikeuden rajoittamista koskevaa ratkaisua, joka perustuu yhteisön tasolla määriteltyihin, valittavissa oleviin tekijänoikeuden rajoituksiin.

Käsityksemme mukaan rajoitusten ja poikkeusten territoriaalisuus ei yleensä haittaa lisensiointia, vaan pikemmin tukee ja jäsentää sitä. Teosten saatavuus ja niiden käytöstä sopiminen alueellisesti on nykyteknologialla ratkaistavissa.  Kansainväliseen levitykseen tarkoitetuille teoksille on omat, toimivat jakelukanavansa ja -menettelynsä.

Euroopan Yhteisön toimenpiteiden tulee lisätä digitaalisten markkinoiden vakautta, eikä vähentää sitä. Vakaa oikeudellinen toimintaympäristö on erityisen tärkeää nykyisessä markkinatilanteessa, jottei sisältöjä verkossa hyödyntäville toimijoille - jotka eivät investoi sisällöntuotantoon - anneta ylivaltaa. Tämä olisi hyvin vahingollista eurooppalaisille sisältöjen tuottajille.

 

LOPPUTULEMA

Yhteisön tason tekijänoikeuslainsäädännön uudistamistyössä tulisi korostaa:

  • oikeudenhaltijoiden sopimusvapauden merkitystä
  • elokuvaohjaajien tekijänoikeuksien turvaamista koko arvoketjussa
  • kulttuurisen diversiteetin edistämistä
  • EU-lainsäädännön subsidiariteettiperiaatetta.

 

Helsingissä 14.9.2015  

 

Heikki Kujanpää, puheenjohtaja

Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry. 

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Eläkertaelokuva kunnioittaa historiaa kronikoimatta
Ohjaajaklubin helmikuun elokuvana nähtiin Tom of Finland, jonka jälkeen ohjaaja Dome Karukoski ja leikkaaja Harri Ylönen avasivat yleisölle elokuvan prosessia ja kertoivat kertoivat elokuvanteon kamaluudesta ja ihanuudesta viihdyttävään tyyliinsä.
Ohjeistus alalle ja Selon toimenpiteet seksuaalisen härinnän ehkäisemiseksi julkistettu
Elokuva- ja tv-alan keskeisistä vaikuttajista koostunut työryhmä on saanut valmiiksi ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on toimia käytännön työkaluna seksuaalisen häirinnän ehkäisyssä elokuva- ja tv-alalla. Selon hallitus on perustanut työryhmän, joka keskittyy seksuaalisen häirinnän kysymyksiin ohjaajan näkökulmasta. Kevään 2018 aikana Selo järjestää jäsenistölleen koulutuksen, jonka pyrkimyksenä on perehdyttää ohjaajia paremmin esimiesaseman sekä valta-aseman velvoitteisiin ja vastuisiin.
Joulumaan dialogia hehkutettiin Ohjaajaklubilla
Ohjaajaklubilla esitettiin tiistaina 10. tammikuuta Niemen Joulumaa-elokuva, minkä jälkeen ohjaaja ja näyttelijä Eero Ritala kertoivat yhteistyöstään. Yleisöä kiinnosti erityisesti Joulumaan kiitellyn dialogin syntyminen käsikirjoituksesta valkokankaalle.
Ohjaajaklubi 9. tammikuuta: Joulumaa
Kevään ensimmäisellä Ohjaajaklubilla 9.1.2017, klo 17.00 elokuvateatteri Orionissa nähdään tuoreeltaan elokuva Joulumaa. Ohjaaja Inari Niemi ja näyttelijä Eero Ritala valottavat yhteistyötään. Moderoimassa Alli Haapasalo.
Kaarina Silvennoinen Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n toiminnanjohtajaksi
OTM, lupalakimies Kaarina Silvennoinen on valittu SELO ry:n toiminnanjohtajaksi 8.1.2018 alkaen. Silvennoinen tulee toimimaan juridisena asiantuntijana elokuvaohjaajien sopimus- ja tekijänoikeusasioissa. Silvennoinen siirtyy av-alalle työsuhdelakimiehen tehtävistä Tekniikan Akateemiset TEK ry:stä.