Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n lausunto Euroopan Yhteisön DIGITAL SINGLE MARKET -strategiaa koskevasta esityksestä

Suomen Elokuvaohjaajaliitto kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto asiassa.

YLEISESTI

Taiteelliset sisällöt digitaalisissa jakeluvälineissä eivät synny ilman kirjoittajien ja ohjaajien oikeuksien turvaamista.

Mielestämme Euroopan yhteisön tekijänoikeuslainsäädäntöä tulisi kehittää vaiheittain ja tutkimalla tapauskohtaisesti, millaiselle yhteisölainsäädännölle tarvetta, ja mikä olisi sopiva taso sääntelylle. Emme kannata pyrkimystä luoda yhteistä, yhteisön tason tekijänoikeuslainsäädäntöä.

Varsinkaan pienemmissä Euroopan maissa tuotantoja ei voida rakentaa eikä levittää ilman alueellisia toimijoita, ilman että kulttuurinen diversiteetti tästä kärsii. Teosten käyttömarkkinat ovat Euroopassa valtaosin paikallisia, ja on alueellisten yhteisöjen oikeuksia loukkaavaa, jos teosten syntymiseen ja esittämiseen paikallisella tasolla puututaan. Palvelujen tarjoajilla täytyy olla vapaa valinta perustaa myös alueellisesti rajattuja palveluita ja hankkia oikeuksia niiden mukaisesti. Ns. “geoblokkaus” pikemminkin jäsentää tosiasiallisia markkina-alueita, kuin muodostaa näille esteitä.

Kannatamme nykyistä,  joustavaa yhteisölainsäädännössä omaksuttua tekijänoikeuden rajoittamista koskevaa ratkaisua, joka perustuu yhteisön tasolla määriteltyihin, valittavissa oleviin tekijänoikeuden rajoituksiin.

Käsityksemme mukaan rajoitusten ja poikkeusten territoriaalisuus ei yleensä haittaa lisensiointia, vaan pikemmin tukee ja jäsentää sitä. Teosten saatavuus ja niiden käytöstä sopiminen alueellisesti on nykyteknologialla ratkaistavissa.  Kansainväliseen levitykseen tarkoitetuille teoksille on omat, toimivat jakelukanavansa ja -menettelynsä.

Euroopan Yhteisön toimenpiteiden tulee lisätä digitaalisten markkinoiden vakautta, eikä vähentää sitä. Vakaa oikeudellinen toimintaympäristö on erityisen tärkeää nykyisessä markkinatilanteessa, jottei sisältöjä verkossa hyödyntäville toimijoille - jotka eivät investoi sisällöntuotantoon - anneta ylivaltaa. Tämä olisi hyvin vahingollista eurooppalaisille sisältöjen tuottajille.

 

LOPPUTULEMA

Yhteisön tason tekijänoikeuslainsäädännön uudistamistyössä tulisi korostaa:

  • oikeudenhaltijoiden sopimusvapauden merkitystä
  • elokuvaohjaajien tekijänoikeuksien turvaamista koko arvoketjussa
  • kulttuurisen diversiteetin edistämistä
  • EU-lainsäädännön subsidiariteettiperiaatetta.

 

Helsingissä 14.9.2015  

 

Heikki Kujanpää, puheenjohtaja

Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry. 

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Henkilöiden ohjaaminen dokumenttielokuvassa on luottamuksen rakentamista
Elokuvaohjaaja Mia Halme ja Ykä Nieminen, yksi elokuvan päähenkilöistä, puhuivat Selon ohjaajaklubilla todellisen elämän henkilön ohjaamisesta ja siitä, miten pystyy puhumaan intiimistä, joskus rajusta elämänvaiheessa avoimesti ja reflektoivasti.
SELO hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa tammikuusta 2018 lähtien. Hakuaika päättyy 13. marraskuuta.
Ohjaajaklubi 7. marraskuuta: Joka toinen pari / Every Other Couple
Ohjaaja Mia Halmeen vieraaksi saapuu yksi elokuvan päähenkilöistä, Ykä Nieminen. Elokuvan jälkeen Mia ja Ykä keskustelevat siitä millaista on ohjaajan työ, kun kameran edessä ei olekaan näyttelijä vaan todellisen elämän henkilö. Moderoijana Saara Saarela.
Kannanotto itseä ja toisia kunnioittavan työkulttuurin puolesta
Viime päivinä on raportoitu elokuva-alan sisällä tapahtuneista vallan väärinkäytöksistä, jotka ovat tulleet näkyviin erityisesti seksuaalisena häirintänä. Selo tuomitsee tällaisen käytöksen yksiselitteisesti ja haluaa muistuttaa, että elokuvateoksen ensisijaisena tekijänä ohjaajalla on suuri moraalinen vastuu siitä, miten hän käyttää valtaansa elokuvatuotannossa. Tavoitteena tulee olla avoin, itseä ja toisia kunnioittava työkulttuuri.
Miami veti salin täyteen puvustuksen ja ohjauksen yhteistyöstä kiinnostuneita
Elokuvateatteri Orion oli ääriään myöten täynnä, kun Tiina Kaukanen ja Zaida Bergroth kertoivat yhteistyöstään SELOn ohjaajaklubilla tiistaina 10. lokakuuta.