Suomen elokuvaohjaajaliitto ja Käsikirjoittajien Kilta huomauttavat Suomen elokuvasäätiötä SLATE-tuista tiedottamisesta

Myönnettyjen SLATE-tukien tiedottamisesta keskusteltiin Suomen elokuvasäätiön, SELO:n ja Käsikirjoittajien Killan yhteisessä tapaamisessa 12.8.2015. Tuolloin ohjaajat ja käsikirjoittajat ottivat esille huolensa SLATE-tuen läpinäkyvyydestä. SLATE-tuki myönnetään tuotantoyhtiökohtaisesti useamman yhtäaikaisen hankkeen kehittelyä varten, tekeillä olevien hankkeiden laadun perusteella.

Toivoimme tapaamisessa, että tukipäätöksissä tulisi näkyä tukea saaneiden hankkeiden nimet ja tekijät. Löysimme yhteisymmärryksen siitä, että julkistamiskäytäntöä muutetaan eli nimet ja tekijät jätetään pois vain tuottajien tai tekijöiden erityispyynnöstä. Kuitenkin vastoin lupauksia SLATE-tukipäätöksissä maaliskuussa 2016 erittelyitä ei näkynyt.

SELO ja Käsikirjoittajien Kilta toteavat, että Suomen elokuvasäätiön tuet ovat kulttuurin tukia, eivät yritystukia. Täsmällisellä tiedotuksella, jossa julkaistaan etenkin hankkeiden ohjaajien ja käsikirjoittajien nimet, ehkäistään väärinkäytöksiä. On tärkeää, että tuotantoyhtiöille myönnetty SLATE-tuki myös käytetään niihin hankkeisiin joihin sitä on haettu.

Läpinäkyvyys myös ylläpitää hankkeita ideoivien ammattilaisten oikeusturvaa sekä luottamusta tukijärjestelmään. Säätiön tiedotteet ovat tekijöille yksi mahdollisuus saada nimelleen näkyvyyttä ja viestiä käynnissä olevista projekteistaan. Myös tästä syystä tekijöiden nimien näkyminen merkittävien tukien yhteydessä on suotavaa.

Lisäksi julkisen tuen tiedotustoiminnassaan Suomen Elokuvasäätiön on mielestämme sovellettava lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) ja toteutettava tämän lain mukaista julkisuusperiaatetta, avoimuutta sekä yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuutta valvoa julkisten varojen käyttöä.

Helsingissä 29.3.2016

 

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry.         

Käsikirjoittajien Kilta

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Henkilöiden ohjaaminen dokumenttielokuvassa on luottamuksen rakentamista
Elokuvaohjaaja Mia Halme ja Ykä Nieminen, yksi elokuvan päähenkilöistä, puhuivat Selon ohjaajaklubilla todellisen elämän henkilön ohjaamisesta ja siitä, miten pystyy puhumaan intiimistä, joskus rajusta elämänvaiheessa avoimesti ja reflektoivasti.
SELO hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa tammikuusta 2018 lähtien. Hakuaika päättyy 13. marraskuuta.
Ohjaajaklubi 7. marraskuuta: Joka toinen pari / Every Other Couple
Ohjaaja Mia Halmeen vieraaksi saapuu yksi elokuvan päähenkilöistä, Ykä Nieminen. Elokuvan jälkeen Mia ja Ykä keskustelevat siitä millaista on ohjaajan työ, kun kameran edessä ei olekaan näyttelijä vaan todellisen elämän henkilö. Moderoijana Saara Saarela.
Kannanotto itseä ja toisia kunnioittavan työkulttuurin puolesta
Viime päivinä on raportoitu elokuva-alan sisällä tapahtuneista vallan väärinkäytöksistä, jotka ovat tulleet näkyviin erityisesti seksuaalisena häirintänä. Selo tuomitsee tällaisen käytöksen yksiselitteisesti ja haluaa muistuttaa, että elokuvateoksen ensisijaisena tekijänä ohjaajalla on suuri moraalinen vastuu siitä, miten hän käyttää valtaansa elokuvatuotannossa. Tavoitteena tulee olla avoin, itseä ja toisia kunnioittava työkulttuuri.
Miami veti salin täyteen puvustuksen ja ohjauksen yhteistyöstä kiinnostuneita
Elokuvateatteri Orion oli ääriään myöten täynnä, kun Tiina Kaukanen ja Zaida Bergroth kertoivat yhteistyöstään SELOn ohjaajaklubilla tiistaina 10. lokakuuta.