Suomen elokuvaohjaajaliitto ja Käsikirjoittajien Kilta huomauttavat Suomen elokuvasäätiötä SLATE-tuista tiedottamisesta

Myönnettyjen SLATE-tukien tiedottamisesta keskusteltiin Suomen elokuvasäätiön, SELO:n ja Käsikirjoittajien Killan yhteisessä tapaamisessa 12.8.2015. Tuolloin ohjaajat ja käsikirjoittajat ottivat esille huolensa SLATE-tuen läpinäkyvyydestä. SLATE-tuki myönnetään tuotantoyhtiökohtaisesti useamman yhtäaikaisen hankkeen kehittelyä varten, tekeillä olevien hankkeiden laadun perusteella.

Toivoimme tapaamisessa, että tukipäätöksissä tulisi näkyä tukea saaneiden hankkeiden nimet ja tekijät. Löysimme yhteisymmärryksen siitä, että julkistamiskäytäntöä muutetaan eli nimet ja tekijät jätetään pois vain tuottajien tai tekijöiden erityispyynnöstä. Kuitenkin vastoin lupauksia SLATE-tukipäätöksissä maaliskuussa 2016 erittelyitä ei näkynyt.

SELO ja Käsikirjoittajien Kilta toteavat, että Suomen elokuvasäätiön tuet ovat kulttuurin tukia, eivät yritystukia. Täsmällisellä tiedotuksella, jossa julkaistaan etenkin hankkeiden ohjaajien ja käsikirjoittajien nimet, ehkäistään väärinkäytöksiä. On tärkeää, että tuotantoyhtiöille myönnetty SLATE-tuki myös käytetään niihin hankkeisiin joihin sitä on haettu.

Läpinäkyvyys myös ylläpitää hankkeita ideoivien ammattilaisten oikeusturvaa sekä luottamusta tukijärjestelmään. Säätiön tiedotteet ovat tekijöille yksi mahdollisuus saada nimelleen näkyvyyttä ja viestiä käynnissä olevista projekteistaan. Myös tästä syystä tekijöiden nimien näkyminen merkittävien tukien yhteydessä on suotavaa.

Lisäksi julkisen tuen tiedotustoiminnassaan Suomen Elokuvasäätiön on mielestämme sovellettava lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) ja toteutettava tämän lain mukaista julkisuusperiaatetta, avoimuutta sekä yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuutta valvoa julkisten varojen käyttöä.

Helsingissä 29.3.2016

 

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry.         

Käsikirjoittajien Kilta

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Eläkertaelokuva kunnioittaa historiaa kronikoimatta
Ohjaajaklubin helmikuun elokuvana nähtiin Tom of Finland, jonka jälkeen ohjaaja Dome Karukoski ja leikkaaja Harri Ylönen avasivat yleisölle elokuvan prosessia ja kertoivat kertoivat elokuvanteon kamaluudesta ja ihanuudesta viihdyttävään tyyliinsä.
Ohjeistus alalle ja Selon toimenpiteet seksuaalisen härinnän ehkäisemiseksi julkistettu
Elokuva- ja tv-alan keskeisistä vaikuttajista koostunut työryhmä on saanut valmiiksi ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on toimia käytännön työkaluna seksuaalisen häirinnän ehkäisyssä elokuva- ja tv-alalla. Selon hallitus on perustanut työryhmän, joka keskittyy seksuaalisen häirinnän kysymyksiin ohjaajan näkökulmasta. Kevään 2018 aikana Selo järjestää jäsenistölleen koulutuksen, jonka pyrkimyksenä on perehdyttää ohjaajia paremmin esimiesaseman sekä valta-aseman velvoitteisiin ja vastuisiin.
Joulumaan dialogia hehkutettiin Ohjaajaklubilla
Ohjaajaklubilla esitettiin tiistaina 10. tammikuuta Niemen Joulumaa-elokuva, minkä jälkeen ohjaaja ja näyttelijä Eero Ritala kertoivat yhteistyöstään. Yleisöä kiinnosti erityisesti Joulumaan kiitellyn dialogin syntyminen käsikirjoituksesta valkokankaalle.
Ohjaajaklubi 9. tammikuuta: Joulumaa
Kevään ensimmäisellä Ohjaajaklubilla 9.1.2017, klo 17.00 elokuvateatteri Orionissa nähdään tuoreeltaan elokuva Joulumaa. Ohjaaja Inari Niemi ja näyttelijä Eero Ritala valottavat yhteistyötään. Moderoimassa Alli Haapasalo.
Kaarina Silvennoinen Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n toiminnanjohtajaksi
OTM, lupalakimies Kaarina Silvennoinen on valittu SELO ry:n toiminnanjohtajaksi 8.1.2018 alkaen. Silvennoinen tulee toimimaan juridisena asiantuntijana elokuvaohjaajien sopimus- ja tekijänoikeusasioissa. Silvennoinen siirtyy av-alalle työsuhdelakimiehen tehtävistä Tekniikan Akateemiset TEK ry:stä.