Suomen elokuvaohjaajaliitto ja Käsikirjoittajien Kilta huomauttavat Suomen elokuvasäätiötä SLATE-tuista tiedottamisesta

Myönnettyjen SLATE-tukien tiedottamisesta keskusteltiin Suomen elokuvasäätiön, SELO:n ja Käsikirjoittajien Killan yhteisessä tapaamisessa 12.8.2015. Tuolloin ohjaajat ja käsikirjoittajat ottivat esille huolensa SLATE-tuen läpinäkyvyydestä. SLATE-tuki myönnetään tuotantoyhtiökohtaisesti useamman yhtäaikaisen hankkeen kehittelyä varten, tekeillä olevien hankkeiden laadun perusteella.

Toivoimme tapaamisessa, että tukipäätöksissä tulisi näkyä tukea saaneiden hankkeiden nimet ja tekijät. Löysimme yhteisymmärryksen siitä, että julkistamiskäytäntöä muutetaan eli nimet ja tekijät jätetään pois vain tuottajien tai tekijöiden erityispyynnöstä. Kuitenkin vastoin lupauksia SLATE-tukipäätöksissä maaliskuussa 2016 erittelyitä ei näkynyt.

SELO ja Käsikirjoittajien Kilta toteavat, että Suomen elokuvasäätiön tuet ovat kulttuurin tukia, eivät yritystukia. Täsmällisellä tiedotuksella, jossa julkaistaan etenkin hankkeiden ohjaajien ja käsikirjoittajien nimet, ehkäistään väärinkäytöksiä. On tärkeää, että tuotantoyhtiöille myönnetty SLATE-tuki myös käytetään niihin hankkeisiin joihin sitä on haettu.

Läpinäkyvyys myös ylläpitää hankkeita ideoivien ammattilaisten oikeusturvaa sekä luottamusta tukijärjestelmään. Säätiön tiedotteet ovat tekijöille yksi mahdollisuus saada nimelleen näkyvyyttä ja viestiä käynnissä olevista projekteistaan. Myös tästä syystä tekijöiden nimien näkyminen merkittävien tukien yhteydessä on suotavaa.

Lisäksi julkisen tuen tiedotustoiminnassaan Suomen Elokuvasäätiön on mielestämme sovellettava lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) ja toteutettava tämän lain mukaista julkisuusperiaatetta, avoimuutta sekä yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuutta valvoa julkisten varojen käyttöä.

Helsingissä 29.3.2016

 

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry.         

Käsikirjoittajien Kilta

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Pahan kukkien visuaalisesta ilmeestä
Kevään viimeisellä ohjaajaklubilla vuorossa oli Antti J. Jokisen Pahan kukat. Ohjaajan vieraana oli elokuvan kuvannut Matti Eerikäinen.
Avain-ryhmän kannanotto Yle-lain muuttamiseen HE 13/2017
Avain-ryhmä, joka on elokuva-alan yhteenliittymä, otti kantaa hallituksen esitykseen eduskunnalle Yleisradio-lain muuttamiseksi ja toimitti 6.5.2017 elokuva-ja media-alan järjestöjen allekirjoittaman vetoomuksen liikenne- ja viestintävaliokunnalle 6.6.2017.
Selonteko-avaus Jarmo Lampelalta Ylen draamalinjasta ja kv-linjauksista
Selo avaa Selonteko-klubit toukokuussa. Ensimmäisessä tiedotus- ja ajatustenvaihtopajassa Jarmo Lampela vastaa kysymyksiin koskien Ylen draamalinjaa sekä kv-linjauksia. Tule ja kysy Lampelalta mitä vaan!
Syksyn ohjaajaklubien aikataulu vahvistettu
Ohjaajaklubien konsepti muuttuu jälleen, mutta ajankohtana pysyy tiistai kello 17.00. Päivät ovat 12. syyskuuta, 10. lokakuuta, 7. marraskuuta ja 12. joulukuuta. Muuttuvista järjestelyistä tiedotetaan toukokuun aikana.
Avain-ryhmän kannaotto SESin ja Taiken työnjaosta käsikirjoitustukien osalta
Alaa kokonaisuutena edustava AVAIN-ryhmä vaatii vetoomuksessaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Elokuvasäätiön rooli käsikirjoitustukien jakajana tulee säilyttää. Tekijöiden kannalta on tärkeää, että käsikirjoitusapurahoja voi hakea sekä Elokuvasäätiöstä että Taiken kohderapurahana.