Avain-ryhmän lausuma tuotantokannustimesta

Asia: OKM/20/040/2016, Työryhmän ehdotus audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt eri tahoilta lausuntoa työryhmän ehdotuksesta audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi. Avain-ryhmä, joka on kotimaista av-alaa edustava yhteenliittymä, toivoo, että myös sen lausunto voidaan ottaa huomioon.

Avain-ryhmässä ovat jäseninä kaikki elokuva-alan keskeiset järjestöt: Audiovisual Finland, Dokumenttikilta, Käsikirjoittajien kilta, Lavastus- ja Pukusuunnittelijat LP, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat Satu, Suomen elokuvaajien yhdistys F.S.C, Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO, Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto SEK, Suomen Elokuva- ja Mediatyöntekijät SET, Suomen Filmikamari, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Suomen Näyttelijäliitto ja Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto TEME.

Avain-ryhmä on ollut mukana ajamassa Suomeen perustettavaa tuotantokannustinta, jotta suomalainenkin av-ala voisi hyötyä kannustimen tuomista positiivisista vaikutuksista. On hienoa, että asia on edennyt ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on nyt luonut pätevän ehdotuksen kannustinmallista.

Avain-ryhmä katsoo, että ehdotuksessa on esitetty hyvät perusteet ja arviot tuotantokannustimen tuomista hyödyistä av-alalle ja muille aloille. Avain-ryhmä kannattaa myös ehdotettua maksuhyvitysmallia sekä esitettyjä järjestelmän pääpiirteitä ja ehtoja.

Kuten raportissa todetaan, tuotantokannustin on sekä kulttuuri- että elinkeinopolitiikka.  Avain-ryhmä painottaa, että kannustimen rahoituksen ei tule aiheuttaa leikkauspaineita mihinkään kulttuurin määrärahoihin ja tukimuotoihin.

Kannustinjärjestelmän perustamisvaiheessa on syytä pohtia, miten järjestelmä hyödyntää mahdollisimman hyvin sekä työ- ja elinkeinoministeriön että opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntemusta. On myös huolehdittava siitä, että vuorovaikutus av-alan kanssa on tiivistä. Tätä varten voisi olla hyvä muodostaa kannustinjärjestelmän yhteyteen ministeriöiden sekä av-alan edustajista koostuva neuvoa-antava asiantuntijaelin.

Avain-ryhmä kannattaa työryhmän ehdotusta, ja toivoo tuotantokannustimen pikaista perustamista.

 

Helsingissä, 19.8.2016

Avain-ryhmän puolesta

 

Tero Koistinen
Toimitusjohtaja
Suomen Filmikamari

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Eläkertaelokuva kunnioittaa historiaa kronikoimatta
Ohjaajaklubin helmikuun elokuvana nähtiin Tom of Finland, jonka jälkeen ohjaaja Dome Karukoski ja leikkaaja Harri Ylönen avasivat yleisölle elokuvan prosessia ja kertoivat kertoivat elokuvanteon kamaluudesta ja ihanuudesta viihdyttävään tyyliinsä.
Ohjeistus alalle ja Selon toimenpiteet seksuaalisen härinnän ehkäisemiseksi julkistettu
Elokuva- ja tv-alan keskeisistä vaikuttajista koostunut työryhmä on saanut valmiiksi ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on toimia käytännön työkaluna seksuaalisen häirinnän ehkäisyssä elokuva- ja tv-alalla. Selon hallitus on perustanut työryhmän, joka keskittyy seksuaalisen häirinnän kysymyksiin ohjaajan näkökulmasta. Kevään 2018 aikana Selo järjestää jäsenistölleen koulutuksen, jonka pyrkimyksenä on perehdyttää ohjaajia paremmin esimiesaseman sekä valta-aseman velvoitteisiin ja vastuisiin.
Joulumaan dialogia hehkutettiin Ohjaajaklubilla
Ohjaajaklubilla esitettiin tiistaina 10. tammikuuta Niemen Joulumaa-elokuva, minkä jälkeen ohjaaja ja näyttelijä Eero Ritala kertoivat yhteistyöstään. Yleisöä kiinnosti erityisesti Joulumaan kiitellyn dialogin syntyminen käsikirjoituksesta valkokankaalle.
Ohjaajaklubi 9. tammikuuta: Joulumaa
Kevään ensimmäisellä Ohjaajaklubilla 9.1.2017, klo 17.00 elokuvateatteri Orionissa nähdään tuoreeltaan elokuva Joulumaa. Ohjaaja Inari Niemi ja näyttelijä Eero Ritala valottavat yhteistyötään. Moderoimassa Alli Haapasalo.
Kaarina Silvennoinen Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n toiminnanjohtajaksi
OTM, lupalakimies Kaarina Silvennoinen on valittu SELO ry:n toiminnanjohtajaksi 8.1.2018 alkaen. Silvennoinen tulee toimimaan juridisena asiantuntijana elokuvaohjaajien sopimus- ja tekijänoikeusasioissa. Silvennoinen siirtyy av-alalle työsuhdelakimiehen tehtävistä Tekniikan Akateemiset TEK ry:stä.