Avain-ryhmän lausuma tuotantokannustimesta

Asia: OKM/20/040/2016, Työryhmän ehdotus audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt eri tahoilta lausuntoa työryhmän ehdotuksesta audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi. Avain-ryhmä, joka on kotimaista av-alaa edustava yhteenliittymä, toivoo, että myös sen lausunto voidaan ottaa huomioon.

Avain-ryhmässä ovat jäseninä kaikki elokuva-alan keskeiset järjestöt: Audiovisual Finland, Dokumenttikilta, Käsikirjoittajien kilta, Lavastus- ja Pukusuunnittelijat LP, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat Satu, Suomen elokuvaajien yhdistys F.S.C, Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO, Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto SEK, Suomen Elokuva- ja Mediatyöntekijät SET, Suomen Filmikamari, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Suomen Näyttelijäliitto ja Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto TEME.

Avain-ryhmä on ollut mukana ajamassa Suomeen perustettavaa tuotantokannustinta, jotta suomalainenkin av-ala voisi hyötyä kannustimen tuomista positiivisista vaikutuksista. On hienoa, että asia on edennyt ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on nyt luonut pätevän ehdotuksen kannustinmallista.

Avain-ryhmä katsoo, että ehdotuksessa on esitetty hyvät perusteet ja arviot tuotantokannustimen tuomista hyödyistä av-alalle ja muille aloille. Avain-ryhmä kannattaa myös ehdotettua maksuhyvitysmallia sekä esitettyjä järjestelmän pääpiirteitä ja ehtoja.

Kuten raportissa todetaan, tuotantokannustin on sekä kulttuuri- että elinkeinopolitiikka.  Avain-ryhmä painottaa, että kannustimen rahoituksen ei tule aiheuttaa leikkauspaineita mihinkään kulttuurin määrärahoihin ja tukimuotoihin.

Kannustinjärjestelmän perustamisvaiheessa on syytä pohtia, miten järjestelmä hyödyntää mahdollisimman hyvin sekä työ- ja elinkeinoministeriön että opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntemusta. On myös huolehdittava siitä, että vuorovaikutus av-alan kanssa on tiivistä. Tätä varten voisi olla hyvä muodostaa kannustinjärjestelmän yhteyteen ministeriöiden sekä av-alan edustajista koostuva neuvoa-antava asiantuntijaelin.

Avain-ryhmä kannattaa työryhmän ehdotusta, ja toivoo tuotantokannustimen pikaista perustamista.

 

Helsingissä, 19.8.2016

Avain-ryhmän puolesta

 

Tero Koistinen
Toimitusjohtaja
Suomen Filmikamari

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Ohjaajan tehtävä on luoda oikeanlainen ilmapiiri
Ohjaajaklubilla esitetty elokuva Hymyilevä mies veti elokuvateatteri Orionin täyteen. Paikalla kuvan estetiikasta olivat keskustelemassa ohjaaja Juho Kuosmanen ja kuvaaja JP Passi.
Tervetuloa elokuva-alan jalkapallo-otteluun 2017!
Ohjaaja! Tule pelaamaan tai kannustamaan oma joukkueesi Les Auteurs voittoon elokuva-alan futisturnauksessa syyskuun ensimmäisenä lauantaina. Ilmoittaudu ennakkoon niin kentälle kuin jälkipeleihin!
Ohjaajaklubit SELOn jäsenetu
Ohjaajaklubi maksuton jäsenetu selolaisille, syksystä 2017 lähtien maksullinen muulle yleisölle.
Pahan kukkien visuaalisesta ilmeestä
Kevään viimeisellä ohjaajaklubilla vuorossa oli Antti J. Jokisen Pahan kukat. Ohjaajan vieraana oli elokuvan kuvannut Matti Eerikäinen.
Avain-ryhmän kannanotto Yle-lain muuttamiseen HE 13/2017
Avain-ryhmä, joka on elokuva-alan yhteenliittymä, otti kantaa hallituksen esitykseen eduskunnalle Yleisradio-lain muuttamiseksi ja toimitti 6.5.2017 elokuva-ja media-alan järjestöjen allekirjoittaman vetoomuksen liikenne- ja viestintävaliokunnalle 6.6.2017.