Avain-ryhmän lausuma tuotantokannustimesta

Asia: OKM/20/040/2016, Työryhmän ehdotus audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt eri tahoilta lausuntoa työryhmän ehdotuksesta audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi. Avain-ryhmä, joka on kotimaista av-alaa edustava yhteenliittymä, toivoo, että myös sen lausunto voidaan ottaa huomioon.

Avain-ryhmässä ovat jäseninä kaikki elokuva-alan keskeiset järjestöt: Audiovisual Finland, Dokumenttikilta, Käsikirjoittajien kilta, Lavastus- ja Pukusuunnittelijat LP, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat Satu, Suomen elokuvaajien yhdistys F.S.C, Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO, Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto SEK, Suomen Elokuva- ja Mediatyöntekijät SET, Suomen Filmikamari, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Suomen Näyttelijäliitto ja Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto TEME.

Avain-ryhmä on ollut mukana ajamassa Suomeen perustettavaa tuotantokannustinta, jotta suomalainenkin av-ala voisi hyötyä kannustimen tuomista positiivisista vaikutuksista. On hienoa, että asia on edennyt ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on nyt luonut pätevän ehdotuksen kannustinmallista.

Avain-ryhmä katsoo, että ehdotuksessa on esitetty hyvät perusteet ja arviot tuotantokannustimen tuomista hyödyistä av-alalle ja muille aloille. Avain-ryhmä kannattaa myös ehdotettua maksuhyvitysmallia sekä esitettyjä järjestelmän pääpiirteitä ja ehtoja.

Kuten raportissa todetaan, tuotantokannustin on sekä kulttuuri- että elinkeinopolitiikka.  Avain-ryhmä painottaa, että kannustimen rahoituksen ei tule aiheuttaa leikkauspaineita mihinkään kulttuurin määrärahoihin ja tukimuotoihin.

Kannustinjärjestelmän perustamisvaiheessa on syytä pohtia, miten järjestelmä hyödyntää mahdollisimman hyvin sekä työ- ja elinkeinoministeriön että opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntemusta. On myös huolehdittava siitä, että vuorovaikutus av-alan kanssa on tiivistä. Tätä varten voisi olla hyvä muodostaa kannustinjärjestelmän yhteyteen ministeriöiden sekä av-alan edustajista koostuva neuvoa-antava asiantuntijaelin.

Avain-ryhmä kannattaa työryhmän ehdotusta, ja toivoo tuotantokannustimen pikaista perustamista.

 

Helsingissä, 19.8.2016

Avain-ryhmän puolesta

 

Tero Koistinen
Toimitusjohtaja
Suomen Filmikamari

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Henkilöiden ohjaaminen dokumenttielokuvassa on luottamuksen rakentamista
Elokuvaohjaaja Mia Halme ja Ykä Nieminen, yksi elokuvan päähenkilöistä, puhuivat Selon ohjaajaklubilla todellisen elämän henkilön ohjaamisesta ja siitä, miten pystyy puhumaan intiimistä, joskus rajusta elämänvaiheessa avoimesti ja reflektoivasti.
SELO hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry hakee osa-aikaista lakimies-toiminnanjohtajaa tammikuusta 2018 lähtien. Hakuaika päättyy 13. marraskuuta.
Ohjaajaklubi 7. marraskuuta: Joka toinen pari / Every Other Couple
Ohjaaja Mia Halmeen vieraaksi saapuu yksi elokuvan päähenkilöistä, Ykä Nieminen. Elokuvan jälkeen Mia ja Ykä keskustelevat siitä millaista on ohjaajan työ, kun kameran edessä ei olekaan näyttelijä vaan todellisen elämän henkilö. Moderoijana Saara Saarela.
Kannanotto itseä ja toisia kunnioittavan työkulttuurin puolesta
Viime päivinä on raportoitu elokuva-alan sisällä tapahtuneista vallan väärinkäytöksistä, jotka ovat tulleet näkyviin erityisesti seksuaalisena häirintänä. Selo tuomitsee tällaisen käytöksen yksiselitteisesti ja haluaa muistuttaa, että elokuvateoksen ensisijaisena tekijänä ohjaajalla on suuri moraalinen vastuu siitä, miten hän käyttää valtaansa elokuvatuotannossa. Tavoitteena tulee olla avoin, itseä ja toisia kunnioittava työkulttuuri.
Miami veti salin täyteen puvustuksen ja ohjauksen yhteistyöstä kiinnostuneita
Elokuvateatteri Orion oli ääriään myöten täynnä, kun Tiina Kaukanen ja Zaida Bergroth kertoivat yhteistyöstään SELOn ohjaajaklubilla tiistaina 10. lokakuuta.