SELOn lausunto OKM:lle ehdotuksesta audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi

Asia: OKM/20/040/2016, Työryhmän ehdotus audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi

 

Suomen Elokuvaohjaajaliitto kiittää ministeriötä AV-tuotantokannustimen edistämisestä ja lausuntomahdollisuudesta.

 

Suomen elokuvaohjaajaliitto Selo Ry toimii suomalaisten elokuvaohjaajien valtakunnallisena yhdyssiteenä ja toimii ohjaajantyön yleisten aineellisten ja henkisten edellytysten kehittämiseksi, suomalaisen elokuvataiteen edistämiseksi sekä valvoo jäsentensä ammatillisia ja tekijänoikeudellisia etuja. Selo edustaa suurinta osaa suomalaisista elokuva- ja av-alan ohjaajista.

Selo pitää AV-alan kannustinjärjestelmää erittäin tärkeänä avauksena niin kotimaisen elokuva- ja TV-kulttuurin kehittämiseksi, kuin kansainvälisten tuotantojen saamiseksi Suomeen. Kannatamme järjestelmän pikaista perustamista ja haluamme lausua seuraavaa:

·         Kannustinjärjestelmää ei pidä sekoittaa eikä yhdistää AV-kulttuurin jo olemassa oleviin tukijärjestelmiin. Selo kannattaa ehdotetuista vaihtoehdoista hallinnointiviranomaiseksi TEKES:iä.

·         Järjestelmään tulisi sitoutua useammaksi vuodeksi, jotta sen tuomat hyödyt av-alalle ja muille aloille ehtivät toteutua.

·         Määrärahan tulisi olla vähintään ehdotetulla tasolla ja järjestelmän tulisi olla joustava, esimerkiksi mahdollista käyttää yli budjettivuosien.

·         Selo toivoo, että tuotantokannustimen yhteyteen luodaan palvelurakenne, jonka avulla kansainväliset työnantajat voivat löytää suomalaisia ammattiohjaajia sekä muita AV-alan ammattilaisia. Tämä tarkoittaa jo olemassa olevien järjestelmien kehittämistä ja markkinointia (kuten Temen Työtä kaikille – portaali) sekä tekijöiden työllistymismahdollisuuksien parantamista (koulutus).

 

Helsingissä 18.8.2016  

 

Saara Saarela, puheenjohtaja
Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry. 

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Pahan kukkien visuaalisesta ilmeestä
Kevään viimeisellä ohjaajaklubilla vuorossa oli Antti J. Jokisen Pahan kukat. Ohjaajan vieraana oli elokuvan kuvannut Matti Eerikäinen.
Avain-ryhmän kannanotto Yle-lain muuttamiseen HE 13/2017
Avain-ryhmä, joka on elokuva-alan yhteenliittymä, otti kantaa hallituksen esitykseen eduskunnalle Yleisradio-lain muuttamiseksi ja toimitti 6.5.2017 elokuva-ja media-alan järjestöjen allekirjoittaman vetoomuksen liikenne- ja viestintävaliokunnalle 6.6.2017.
Selonteko-avaus Jarmo Lampelalta Ylen draamalinjasta ja kv-linjauksista
Selo avaa Selonteko-klubit toukokuussa. Ensimmäisessä tiedotus- ja ajatustenvaihtopajassa Jarmo Lampela vastaa kysymyksiin koskien Ylen draamalinjaa sekä kv-linjauksia. Tule ja kysy Lampelalta mitä vaan!
Syksyn ohjaajaklubien aikataulu vahvistettu
Ohjaajaklubien konsepti muuttuu jälleen, mutta ajankohtana pysyy tiistai kello 17.00. Päivät ovat 12. syyskuuta, 10. lokakuuta, 7. marraskuuta ja 12. joulukuuta. Muuttuvista järjestelyistä tiedotetaan toukokuun aikana.
Avain-ryhmän kannaotto SESin ja Taiken työnjaosta käsikirjoitustukien osalta
Alaa kokonaisuutena edustava AVAIN-ryhmä vaatii vetoomuksessaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Elokuvasäätiön rooli käsikirjoitustukien jakajana tulee säilyttää. Tekijöiden kannalta on tärkeää, että käsikirjoitusapurahoja voi hakea sekä Elokuvasäätiöstä että Taiken kohderapurahana.