KUTSU Selo ryn sääntömäräiseen vuosikokoukseen

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n sääntömääräinen vuosikokous. 
AIKA: keskiviikko 19.4.2017 kello 17.30 alkaen
PAIKKA:  Kulttuuritehdas Korjaamo, Töölönkatu 51 a-b, 00250 Helsinki
 
ILMOITTAUTUMINEN: tarjoilun mitoittamisen vuoksi jäseniä  pyydetään ilmoittautumaan linkin takana olevalla lomakkeella viimeistään tiistaina 11. huhtikuuta, kello 16.00 mennessä
Mahdolliset muutokset ilmoittautumiseen sähköpostitse info (a) selo.fi tai p. 050 381 5205.
 
Kokousasiakirjat:

Liiton kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt asiat:

1§ - Avataan kokous
2§ - Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
3§ - Työjärjestyksen hyväksyminen
4§ - Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
5§ - Esitetään toiminta- ja tilikertomukset
6§ - Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
7§ - Vahvistetaan vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio
8§ - Vahvistetaan jäsenet
  • Vuosijäsenet hyväksyy ja kutsuu liiton kokous johtokunnan tai liiton jäsenen suosittelemista henkilöistä.
9§ - Päätetään jäsenmaksuista ja niiden suuruudesta
  • Vuosijäsenet (täysjäsenet, opiskelijajäsenet, eläkeläisjäsenet) ja kannatusjäsenet
10§ - Hallituksen puheenjohtajan ja erovuoroisten tilalle valittavien hallituksen jäsenten valinta*)
  • Puheenjohtajan valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan.
  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä, joiden toimikausi kestää 2 vuotta. Jäsen voidaan valita enintään 2 perättäiseksi toimikaudeksi.
  • Erovuorossa on yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen, kumpikin yhden kauden jälkeen. 
  • *) huom. nykyiset ovat käytettävissä ja halukkaita jatkamaan
11§ - Päätetään hallituksen kokouspalkkioista
12§ - Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
13§ - Käsitellään hallituksen kokoukselle esittämät asiat:
          13.1 Kunniajäsenet
          13.2 Jäseneksi ottamisen kriteeristö
          13.3 Hallituksen jäsenten toimikauden pidentäminen
14§ - Muut asiat
         14.1 Kopiosto
         14.2 Uudenmaan elokuvakeskus UEK 
         14.3 Selon tulevaisuuden näkymät, mm. SELONTEKO-klubi ja -festivaali
         14.4 Ohjaajaklubit ja yhteistyö KAVIn kanssa

15§ - Kokouksen päättäminen

Säännöt: www.selo.fi/yhdistys/saannot.html

comments powered by Disqus

Uusimmat julkaisut

Pahan kukkien visuaalisesta ilmeestä
Kevään viimeisellä ohjaajaklubilla vuorossa oli Antti J. Jokisen Pahan kukat. Ohjaajan vieraana oli elokuvan kuvannut Matti Eerikäinen.
Avain-ryhmän kannanotto Yle-lain muuttamiseen HE 13/2017
Avain-ryhmä, joka on elokuva-alan yhteenliittymä, otti kantaa hallituksen esitykseen eduskunnalle Yleisradio-lain muuttamiseksi ja toimitti 6.5.2017 elokuva-ja media-alan järjestöjen allekirjoittaman vetoomuksen liikenne- ja viestintävaliokunnalle 6.6.2017.
Selonteko-avaus Jarmo Lampelalta Ylen draamalinjasta ja kv-linjauksista
Selo avaa Selonteko-klubit toukokuussa. Ensimmäisessä tiedotus- ja ajatustenvaihtopajassa Jarmo Lampela vastaa kysymyksiin koskien Ylen draamalinjaa sekä kv-linjauksia. Tule ja kysy Lampelalta mitä vaan!
Syksyn ohjaajaklubien aikataulu vahvistettu
Ohjaajaklubien konsepti muuttuu jälleen, mutta ajankohtana pysyy tiistai kello 17.00. Päivät ovat 12. syyskuuta, 10. lokakuuta, 7. marraskuuta ja 12. joulukuuta. Muuttuvista järjestelyistä tiedotetaan toukokuun aikana.
Avain-ryhmän kannaotto SESin ja Taiken työnjaosta käsikirjoitustukien osalta
Alaa kokonaisuutena edustava AVAIN-ryhmä vaatii vetoomuksessaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Elokuvasäätiön rooli käsikirjoitustukien jakajana tulee säilyttää. Tekijöiden kannalta on tärkeää, että käsikirjoitusapurahoja voi hakea sekä Elokuvasäätiöstä että Taiken kohderapurahana.