lausunnot

Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n lausunto Euroopan Yhteisön DIGITAL SINGLE MARKET -strategiaa koskevasta esityksestä
Suomen Elokuvaohjaajaliiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä koskien Euroopan Yhteisön DIGITAL SINGLE MARKET -strategiaa.
Avain-ryhmän lausunto koskien valtion AV-tuotantotukea ja sen kehittämistä
Avain-ryhmä, joka on kotimaista elokuva-alaa edustava yhteenliittymä ja jossa ovat mukana kaikki alan keskeiset järjestöt, on pyynnöstä lausunut valtion AV-tuotantotuesta ja sen kehittämisestä koskien hallituksen esitystä valtion talousarvioksi vuodelle 2016. Avainta on pyydetty kommentoimaan erityisesti av-alan tuotantokannustimen luomista Suomeen, mihin lausunto keskittyy. Lopuksi on kommentoitu lyhyesti myös av-kulttuurin hallinnollisten rakenteiden kehittämistä.
Tekijäfoorumin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta (OKM063:00/2014)
SELO on yhdessä Tekijäfoorumin muiden tekijäjärjestöjen kanssa antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta (OKM063:00/2014)
Ylen määrärahan indeksikorotuksen säilyttämisen puolesta
Pyrimme vaikuttamaan, että indeksikorotus 2016 säilytettäisin ja korvamerkittäisiin YLEn indie-ostoihin.
Lausunto hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta – luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet
Suomalaisen elokuvaohjaajan kannalta laitonta verkkojakelua suurempi ongelma on se, että suomalaisia elokuvateoksia on vaikea saada nähtäväksi laillisia palveluja hyväksi käyttäen.
Lausunto HE laeiksi Yleisradio Oy:stä ja valtion televisio- ja radiorahastosta annettujen lakien muuttamisesta LVM 017:00/2012
Julkisen palvelun määritelmää tulisi mielestämme täydentää siten, että se turvaa osaltaan suomalaisen elokuvan monipuolisuutta ja monimuotoisuutta.