lausunnot

Ylen määrärahan indeksikorotuksen säilyttämisen puolesta
Pyrimme vaikuttamaan, että indeksikorotus 2016 säilytettäisin ja korvamerkittäisiin YLEn indie-ostoihin.
Lausunto hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta – luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet
Suomalaisen elokuvaohjaajan kannalta laitonta verkkojakelua suurempi ongelma on se, että suomalaisia elokuvateoksia on vaikea saada nähtäväksi laillisia palveluja hyväksi käyttäen.
Lausunto HE laeiksi Yleisradio Oy:stä ja valtion televisio- ja radiorahastosta annettujen lakien muuttamisesta LVM 017:00/2012
Julkisen palvelun määritelmää tulisi mielestämme täydentää siten, että se turvaa osaltaan suomalaisen elokuvan monipuolisuutta ja monimuotoisuutta.
Lausunto Taiteen edistämiskeskuksesta
SELOn mielestä lakiehdotus huonontaisi nykytilannetta sekä yksittäisten taiteilijoiden että koko Suomen taidekentän kannalta. Kannatamme esityksen lykkäämistä kunnes se on saatu työstettyä toimivaksi.
Lausunto tekijänoikeustoimikunnan mietintöön
SELO katsoo, että laissa on yhtäältä säilytettävä sopimusvapaus, mutta samanaikaisesti on perusteltua kirjoittaa lakiin heikommassa asemassa olevan tekijän asemaa turvaavia sanamuotoa, joita toimikunnan keskustelussa on tuotu esiin.