lausunnot

SELOn lausunto OKM:n kulttuuripolitiikan strategiaksi 2025
SELO lausuu pyynnöstä OKM:n kulttuuripolitiikan startegialuonnokseen vuodelle 2025 kantanaan, että tekijänoikeusjärjestelmää tulee kehittää siten, että ammattimaiset tekijät saavat elantonsa luovasta työstä.
SELOn lausunto OKM:lle ehdotuksesta audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi
Suomen elokuvaohjaajaliitto Selo Ry antoi 18.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä lausunnon työryhmän esityksestä audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi. Selo pitää AV-alan kannustinjärjestelmää erittäin tärkeänä avauksena niin kotimaisen elokuva- ja TV-kulttuurin kehittämiseksi, kuin kansainvälisten tuotantojen saamiseksi Suomeen.
Avain-ryhmän lausuma tuotantokannustimesta
Avain-ryhmä on elokuva-alan laajana yhteenliittymänä antanut 19.8.2016 lausuntonsa Työryhmän ehdotuksesta audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi.
Suomen elokuvaohjaajaliitto ja Käsikirjoittajien Kilta huomauttavat Suomen elokuvasäätiötä SLATE-tuista tiedottamisesta
SESille huomautus SLATE-tukien tiedottamisesta. Suomen elokuvaohjaajaliitto ja Käsikirjoittajien Kilta jättivät lausumansa yhteisessä tapaamisessa 30.3.2016 Suomen elokuvasäätiölle SLATE-tukien tiedottamisesta.
Tiedote työttömyysturvalain muutoksesta 1.1.2016 lähtien
Selon tiedote jäsenistölle koskien vuoden 2016 alusta voimaanastunutta uutta työttömyysturvalakia (HE 94/2015), joka toi muutoksia yrittäjämääritelmään.
Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n lausunto Euroopan Yhteisön DIGITAL SINGLE MARKET -strategiaa koskevasta esityksestä
Suomen Elokuvaohjaajaliiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä koskien Euroopan Yhteisön DIGITAL SINGLE MARKET -strategiaa.
Avain-ryhmän lausunto koskien valtion AV-tuotantotukea ja sen kehittämistä
Avain-ryhmä, joka on kotimaista elokuva-alaa edustava yhteenliittymä ja jossa ovat mukana kaikki alan keskeiset järjestöt, on pyynnöstä lausunut valtion AV-tuotantotuesta ja sen kehittämisestä koskien hallituksen esitystä valtion talousarvioksi vuodelle 2016. Avainta on pyydetty kommentoimaan erityisesti av-alan tuotantokannustimen luomista Suomeen, mihin lausunto keskittyy. Lopuksi on kommentoitu lyhyesti myös av-kulttuurin hallinnollisten rakenteiden kehittämistä.
Tekijäfoorumin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta (OKM063:00/2014)
SELO on yhdessä Tekijäfoorumin muiden tekijäjärjestöjen kanssa antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta (OKM063:00/2014)
Ylen määrärahan indeksikorotuksen säilyttämisen puolesta
Pyrimme vaikuttamaan, että indeksikorotus 2016 säilytettäisin ja korvamerkittäisiin YLEn indie-ostoihin.
Lausunto hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta – luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet
Suomalaisen elokuvaohjaajan kannalta laitonta verkkojakelua suurempi ongelma on se, että suomalaisia elokuvateoksia on vaikea saada nähtäväksi laillisia palveluja hyväksi käyttäen.
Sivu 1 / 2 seuraava >>